Psikolog Haticu Nilgun Icon

Hatice Nilgün

Amerika , California da Chapman University de Klinik Psikoloji ve Evlilik & Aile Terapisi alanlarında olmak üzere çift ana dal mastır yapmıştır. Davranışsal Bilişsel ve çözüm odaklı terapi başta olmak üzere bir çok terapi teknikleri uygulamaktadır. Bireysel, çift , aile ve grup terapileri uygulamaktadır.İnsanın kendi kendini iyileştirmesi konusu üzerinde çalışmalar yapmaktadır. haticenilgun.com