Zihnini Temiz Tut! Psikolog Hatice Nilgün

Image Description
Hatice Nilgun 07 Mayıs 2020 - 15:49
Paylaş:

Esas yaratılış gayeni oluşturan unsurları uygularsan, kendine, diğer insanlara ve kainata bakış açın olumlu yönde değişecetir.

Image Description

Zihnini temiz tut!

Hiç kimsenin kirli ayaklarıyla evine girip kirletmesine izin vermezsin değil mi? O halde hiç kimsenin, kirli kalbiyle, bozuk ruhuyla zihnine girmesine ve kirletmesine de izin verme olur mu?

Huzurunu bozacak herkese ve her şeye sınır koy ve onlardan kendini koru.

Kendin hakkında olumsuz konuşma!

Åžaka bile olsa, asla kendin hakkında olumsuz konuÅŸma. Beyin "ÅŸaka bu, ciddiye almayayım" demez, oldukça ciddiye alır. Enerji, kelimeleri heceler ve beyine gönderir. Beyin, aÄŸzından çıkana inanır. Kendin hakkında konuÅŸma ÅŸeklini olumluya çevirdiÄŸinde hayatın deÄŸiÅŸir. 

Kendini çok sev!

Kendini sevmekle bencillik arasındaki fark; bencillik, sadece kendini düşünmek ve kendi çıkarın için baÅŸkalarının zarar görmesini umursamamaktır. Yeri geldiÄŸinde kendi çıkarın için sevdiklerini bile hiçe saymaktır. Oysa kendini sevmek, akıl - ruh - duygu - beden saÄŸlığını korumak için, kendine gerekli deÄŸeri ve önemi vermektir. Yani aileniz ve tüm sevdikleriniz için hem ruhsal hem de bedensel olarak daha saÄŸlıklı olmaya çalışmaktır. Siz ne kadar mutlu ve huzurlu olursanız sevdiklerinize ve baÅŸkalarına göstereceÄŸiniz sabır, ÅŸefkat, merhamet, sevgi, saygı, ilgi, anlayış ve hoÅŸgörü de o'kadar artacaktır. 

Duygusal, zihinsel ve ruhsal olgunluk kazanmak için, esas yaratılış gayeni oluÅŸturan unsurlarını bil ve uygula. Risâle-i Nur'da kiÅŸisel geliÅŸime etki eden pozitif unsurlar, Ä°man, çalışmak, ahiret inancı, sevgi, Allah sevgisi, Yaradandan ötürü tüm varlıkların sevgisi, nefis terbiyesi, ibadet, kanaat, şükür, tövbe etmek olarak belirtilmiÅŸtir. Bu esasları elde edersen, kendine, diÄŸer insanlara ve kâinata bakış açın olumlu yönde deÄŸiÅŸeceÄŸi gibi, gerçek geliÅŸim ve tekâmül yoluna da girmiÅŸ olacaksın.

Hayatın hep olumsuz deÄŸil de, harika ÅŸeyler getireceÄŸine inan. Dua ve inancın gücü ile mucizelerin seni bulmasını kolaylaÅŸtırırsın. 

Sevgilerimle

Hatice Nilgün

Uzman Klinik Psikolog
Chapman University / Amerika /#california
Klinik Psikoloji / Evlilik ve Aile Terapisi

Ä°letiÅŸim için: Psikologhaticenilgun

Admin 2

Share: